Ochrana dat

Použití stránek

Prohlášení o zachování důvěrnosti

Prohlášení o zachování důvěrnosti má za cíl informovat vás o typech on-line informací, které o vás, jako o návštěvnících stránek www.peal.cz (dále označovaných jen jako " stránky, naše stránky, stránky www.peal.cz") získáváme, o způsobech používání takových informací, o poskytování těchto informací třetím osobám a možnostech použití nebo úprav takových informací.

Prohlášení o zachování důvěrnosti se může nepravidelně měnit či doplňovat, prosíme vás o jeho občasné překontrolování. Toto Prohlášení vás seznámí s použitím informací, které získáme na našich stránkách.
 Stránky, pro které platí Prohlášení o zachování důvěrnosti
 Proč shromažďujeme informace
 Jaké informace zjišťujeme, zaznamenáváme
 Jak získáváme o vás
 Nakládání s informacemi
 Cookies" a jejich funkce na stránkách peal.cz
 Ochrana získaných a poskytnutých informací
 Odkazy na webové stránky třetích subjektů
 Ochrana soukromí vašich dětí
 Změny tohoto Prohlášení o zachování důvěrnosti
 Kontaktní informace
 Použitá terminologie

Stránky, pro které platí Prohlášení o zachování důvěrnosti

Prohlášení o zachování důvěrnosti se vztahuje na získávání a používání údajů z internetové prezentace umístěné na virtuální adrese http://www.peal.cz.

Proč shromažďujeme informace

Hlavním důvodem a cílem získávání informací o Vás je poskytnout našim zákazníkům co nejlepší služby a umožnit jim jednoduchý, odpovídajícím způsobem efektivní a osobní kontakt s naší prezentací. V případě hledání informací na stránkách www.peal.cz použijeme Vaše osobní informace k zaslání dalších informací, které nebyly na stránkách nalezeny. Informace, která neumožňuje identifikaci návštěvníka, je použita pro statistiky přístupů, ze kterých lze analyzovat návštěvnost jednotlivých sekcí stránek, způsoby používání stránek a další chování zákazníků. Analýzu provozu stránek používáme ke zlepšení jejich obsahu a pro usnadnění práce s nimi.

Jaké informace zjišťujeme, zaznamenáváme

Na našich stránkách získáváme a shromažďujeme informace dvojího typu - informace, které umožňují identifikaci osoby a informace, které neumožňují identifikaci osoby.

Informace, které umožňují identifikaci návštěvníka:
   jsou informace, které nám poskytují údaje o Vaší osobě. Takové informace získáváme na stránkách www.peal.cz. Informace umožňující identifikaci osoby (jméno, poštovní adresa, telefonní číslo, e-mail adresa, zaměstnavatel) od Vás požadujeme v případě, kdy u nás vyplňujete dotazníky nebo při vzájemné korespondenci a komunikaci. Pokud od Vás osobní informace budeme vyžadovat, bude to z používání stránek zřejmé Vy se můžete rozhodnout, jak bude tato informace použita.

Informace, které neumožňují identifikaci návštěvníka:
   jsou informace, které neumožňují identifikovat určitou osobu. Takové informace získáváme na stránkách www.peal.cz. K takovým informacím patří: URL adresa výchozí webové stránky, adresy navštívených stránek www.peal.cz., typ a verze použitého internetového prohlížeče, vaše ("IP") adresa, www.peal.cz. Prohlášení rovněž obsahuje i informace o používání cookies a dalších technologii pro získávání údajů.

Informace umožňující identifikaci a informace neumožňující identifikaci osob získané na stránkách www.peal.cz nespojujeme.

Jak získáváme informace o Vás
K získání informací používáme řadu způsobů:

Surfování: takové informace neumožňují identifikaci osob, získáváme je při návštěvě stránek www.peal.cz, umožňují efektivněji provozovat stránky, monitorovat úroveň aktivit na stránkách.
Formuláře, dotazníky, hlasovací soutěže: informace umožňují většinou Vaši identifikaci s vaším svolením, pokud např. dobrovolně vyplníte dotazníky nebo se zúčastníte hlasování, informace slouží k internímu použití pro marketingové hodnocení našich výrobků a služeb.
Kontakt: Pokud nás kontaktujete nebo využíváte našich služeb, můžeme uchovávat vzájemnou korespondenci, kterou lze využít pro zlepšení vzájemné komunikace a služeb v případě opakovaného kontaktu.

Nakládání s informacemi

Informace umožňující identifikaci osob získané prostřednictvím našich www stránek neposkytujeme za žádných podmínek jiným osobám či subjektům. Výjimkou může být potřeba využít službu jiného subjektu pro uspokojení potřeb zákazníka PEAL a.s. V takovém případě vyžadujeme respektování a souhlas subjektu s podmínkami tohoto Prohlášení o zachování důvěrnosti.

Vyhrazujeme si právo poskytnout informace umožňující identifikaci osob na základě soudního rozhodnutí nebo orgánu činného v trestním řízení, jakož i právo nahlásit příslušným orgánům jakékoliv činnosti, které v dobré víře považujeme za nezákonné. V případě prodeje či sloučení společnosti PEAL a.s. s jiným subjektem lze předpokládat postoupení informací novému subjektu s cílem dalšího poskytování služeb uživatelům www.peal.cz.

"Cookies" a jejich funkce na stránkách www.peal.cz

"Cookie" je datový soubor odeslaný stránkou www.peal.cz na pevný disk vašeho počítače. Přijetí cookies ze stránek www.peal.cz nám nezpřístupňuje informace umožňující identifikaci vaší osoby, lze jej použít např. pro identifikaci Vašeho počítače. Většina prohlížečů cookies přijímá automaticky, jejich použití lze odmítnout nastavením preferencí vašeho prohlížeče. Pokud váš prohlížeč neumožňuje použití cookies, může se stát, že některé funkce na stránkách www.peal.cz nebudou pro Vás dostupné a některé stránky se v takovém případě nemusí zobrazit legálně.
Informace o "cookies" a nastavení v prohlížečích:
Microsoft Internet Explorer: http://www.microsoft.com/info/cookies.htm

Ochrana získaných a poskytnutých informací

PEAL a.s. se zavazuje k ochraně informací získaných používáním stránek www.peal.cz nebo poskytnutých vámi na základě dobrovolného rozhodnutí. Pro zabezpečení systému proti neoprávněnému přístupu, zajištění aktuálnosti a přesnosti dat a pro využití informací v rámci tohoto Prohlášení používá PEAL a.s. dostupné fyzické, elektronické a manažerské procesy.

Odkazy na webové stránky třetích subjektů

Některé stránky www.peal.cz obsahují odkazy na webové stránky třetích subjektů. Tyto odkazy používáte vědomě a www.peal.cz nemůže zajistit naplnění podmínek tohoto Prohlášení na těchto stránkách. Tyto odkazy jsou na stránkách www.peal.cz umístěny z důvodu snadného a jednoduchého přístupu k dalším souvisejícím informacím a směřují většinou na stránky partnerských společností. PEAL a.s. nemá žádný vliv na obsah takových stránek a neneseme odpovědnost za postupy zachování důvěrnosti u takových stránek.

Ochrana soukromí vašich dětí
Společnost PEAL a.s. respektuje související národní a mezinárodní právní předpisy včetně Zákona o ochraně soukromí dětí on-line (Children's On-line Privacy Protection Act.("COPPA")), který platí v USA.

Změny tohoto Prohlášení o zachování důvěrnosti

Případně změny a doplnění podmínek Prohlášení o zachování důvěrnosti budou zveřejněny vždy na tomto místě. Prosíme vás, abyste si vždy ověřili tyto podmínky předtím, než začnete prohlížet stránky www.peal.cz

Kontaktní informace

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se použití vašich informací společností PEAL a.s. nebo tohoto Prohlášení o zachování důvěrnosti, kontaktujte nás na e-mail adrese info@peal.cz

Použitá terminologie

URL je adresa dokumentů v síti World Wide Web (dále "www") - http://www.peal.cz je URL adresa domovských stránek společnosti PEAL a.s. v České republice. IP adresa je identifikátor zařízení připojené k síti z protokolem Transmission Control Protocol/Internet Protocol ("TCP/IP"), např. "www". Jednoduše řečeno IP adresa je číslo automaticky přidělené vašemu počítači při prohledávání informací na Internetu a webové servery tak mohou lokalizovat a identifikovat http://www.peal.cz Váš počítač.

Váš velkoobchod PEAL a.s.

Chcete dostávat včas informace o našich novinkách a akcích?

Registrace

Copyright (c) 2007-2023 PEAL a.s. Všechna práva vyhrazena.

Právní podmínky | Ochrana dat | Mapa serveru | Mapa produktů | Odkazy

Webdesign a programovaní a webhosting: MagicHouse s.r.o.